Käyttöehdot

Nämä käyttöehdot ("sopimus") toimivat sinun ja Gira Giersiepen GmbH & Co. KG:n (jäljempänä myös "me") välisenä sopimuksena. Sopimuksella säädetään sekä sinua että meitä koskevia, HomeServer/FacilityServer-portaaliin liittyviä, oikeuksia ja velvollisuuksia.

Laitteidemme ja internet-palveluidemme jatkuvasti kehittyessä niihin lisätään uusia toimintoja ja ominaisuuksia. Tästä syystä myös sopimusta ja yleisiä suuntaviivoja on muutettava, jotta ne pysyisivät ajan tasalla. Näin ollen sopimukseen ja yleisiin suuntaviivoihin voidaan tehdä koska tahansa muutoksia, joista tulee oikeudellisesti päteviä sitä mukaa, kun ne julkaistaan verkkosivustollamme. Kaikki muutetut ehdot tulevat voimaan 30 päivää sen jälkeen, kun ne on julkaistu ensimmäistä kertaa verkkosivustollamme, alla mainittua tapausta lukuun ottamatta. Tulevat muutokset julkaistaan sivulla "Päivitetyt käyttöä koskevat ehdot", jolle pääset sivulla "Tilitiedot" olevaa linkkiä "Päivitetyt käyttöä koskevat ehdot" napsauttamalla, kun olet kirjautuneena Gira-portaaliin HomeServer.gira.de tai FacilityServer.gira.de. Lisäksi voit konfiguroida asetuksesi sillä tavoin, että saat ilmoituksen sähköpostitse joka kerta, kun käyttöä koskevia ehtoja päivitetään.

1. Oikeus käyttää tarjoamaamme palvelua

Jotta voisit käyttää palveluamme, sinun on kirjauduttava järjestelmän perustilille. Napsauta tätä varten kohtaa "Rekisteröinti" osoitteessa HomeServer.gira.de tai FacilityServer.gira.de. Vaihtoehtoisesti voit myös lähettää laitteen mukana toimitetun rekisteröintilomakkeen postitse tai faksitse Giralle.
Rekisteröinti voidaan suorittaa joko käyttöönoton yhteydessä tai myöhemmin. Voit myös toistaa rekisteröinnin koska tahansa muuttaaksesi henkilökohtaisia rekisteröintitietojasi. Sinun on kuitenkin vahvistettava syöttämäsi tiedot aktivointilinkin kautta kaikkien muutosten yhteydessä. Saat aktivointilinkin sähköpostitse aina muuttaessasi rekisteröintietojasi.

Palvelumme on ainoastaan sellaisten yksityishenkilöiden ja yritysten käytettävissä, joilla on voimassa olevien lakien mukaan oikeus solmia oikeudellisesti päteviä sopimuksia. Tästä syystä palvelumme eivät ole alle 18-vuotiaiden henkilöiden käytettävissä.

Pidätämme oikeuden evätä palvelumme käyttöoikeus sekä koska tahansa muuttaa palvelun käyttöä koskevia edellytyksiä ja/tai irtisanoa tämä sopimus ilmoittamalla asiasta sähköpostitse. Mikäli sopimuksen irtisanomiseen on tärkeä syy, se astuu voimaan välittömästi. Muussa tapauksessa irtisanomisaika on 14 päivää ilmoituspäivästä laskettuna.

2. Tarjoamamme palvelut

Tarjoamamme internet-palvelut sisältävät Home- tai FacilityServerin käyttöliittymän käyttöoikeuden.

Tiettyjä portaalien HomeServer.gira.de ja FacilityServer.gira.de yksittäisiä alueita saattavat koskea lisäksi myös erilliset käyttöehdot. Käyttäjälle ilmoitetaan erikseen tällaisia alueita koskevista erityisistä ehdoista alueelle kirjautumisen yhteydessä. Nämä erityiset käyttöehdot ovat tällöin ensisijaisia näihin ehtoihin nähden kyseisten palveluiden käytön yhteydessä.

Pidätämme oikeuden koska tahansa peruuttaa online-palveluidemme tai sovittujen moduulien osia tilanteissa, joissa emme ole tai emme enää ole oikeutettuja myöntämään käyttöoikeuksia tämän sopimuksen mukaisesti, eikä meitä voi kohtuudella vaatia hankkimaan oikeuksia käytön jatkamiseksi.

3. Toteutus ja toimitustapa

Palvelumme tarjotaan Internetin välityksellä. Käyttämämme viestintäprotokollat ovat HTTP ja HTTPS (HTTP- ja Secure Socket Layer -protokollan yhdistelmä).

4. Takuu

Sitoudumme tekemään kaikkemme online-palveluidemme luotettavuuden ja tarkkuuden takaamiseksi. Emme vastaa sinulle tai kolmansille osapuolille toiminnan mahdollisista virheistä, keskeytyksistä, viiveistä, vääristä tiedoista tai ilmoituksista tai muistakaan häiriöistä, niiden syystä riippumatta. Kaikissa lakisääteisissä ja sopimusperusteisissa vastuutapauksissa vastaamme ainoastaan tilanteissa, joissa vahinko on seurausta tuottamuksellisesta ja törkeän huolimattomasta toiminnasta.

5. Tietosuoja

Yksityisyytesi ja siihen liittyen myös henkilötietojesi suojaus online-palveluiden käytön aikana on meille erittäin tärkeää. Tästä syystä olemme selvittäneet Tietosuojaselvityksessämme, millä tavoin käsittelemme henkilötietoja.

6. Muut määräykset

6.1. Näihin käyttöehtoihin sekä käyttäjän ja Giran väliseen suhteeseen sovelletaan ainoastaan Saksan lakia.

6.2. Mikäli jokin näiden käyttöehtojen määräyksistä todetaan pätemättömäksi, sillä ei ole vaikutusta muiden määräysten pätevyyteen.

6.3. Pidätämme oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja koska tahansa siten että, muutokset astuvat voimaan tulevaisuudessa.

3. Laadittu 28. tammikuuta 2008

Gira, Giersiepen GmbH & Co. KG,
Sähköasennus-järjestelmät
Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald
Saksa

Gita-laiteportaali

Alkuun