Használati feltételek

A jelen használati feltételek ("szerződés") az Ön és a Gira Giersiepen GmbH & Co. KG (a továbbiakban úgy is mint "mi") között létrejött szerződésként értelmezendők. A szerződés az Ön és a mi jogainkat és kötelezettségeinket szabályozza a HomeServer/FacilityServer portál használatának vonatkozásában.

Készülékeink és internetes szolgáltatásaink állandó fejlesztése során alkalmanként új funkciókkal és tulajdonságokkal bővülünk. Ez a körülmény megköveteli, hogy a szerződést és a irányelveket ezen változások figyelembevételével módosítsuk. Ezért a szerződés és az irányelvek bármikor módosulhatnak, amely módosítások azok weboldalunkon történő közzétételével lépnek érvénybe. A lentebb körülírt esetet kivéve minden módosított feltétel a weboldalon történő első közzétételt követő 30 nap elteltével lép érvénybe. A jövőbeli módosítások közzététele az "Aktualizált felhasználási irányelvek" oldalon történik, amelyet a "Fiók áttekintése" oldalon levő "Aktualizált felhasználási irányelvek" linken keresztül érhet el, miután bejelentkezett a HomeServer.gira.de vagy a FacilityServer.gira.de Gira portálon. Ezenkívül beállításait úgy is konfigurálhatja, hogy a használati irányelvek minden módosításáról értesítést kapjon e-mailben.

1. Jogosultság

Ahhoz, hogy szolgáltatásainkat használhassa, regisztrálnia kell egy alap felhasználói fiókot. Ehhez kattintson a "Regisztráció" opcióra a HomeServer.gira.de vagy a FacilityServer.gira.de oldalon. Alternatív megoldásként postán vagy faxon is elküldheti a Gira felé a készülékhez mellékelt regisztrációs űrlapot.

A regisztráció történhet az üzembe helyezéskor vagy akár egy későbbi időpontban. A folyamatot bármikor megismételheti, ha módosítani kívánja személyes regisztrációs adatait. Azonban minden módosítás esetén szükség van adatainak ismételt nyugtázására egy aktiváló link segítségével, amelyet a regisztrációs adatok minden módosítása alkalmával e-mailben kap meg.

Szolgáltatásaink csak olyan magánszemélyek vagy vállalkozások számára áll rendelkezésre, akik az érvényes jogszabályok alapján joghatályos szerződések kötésére képesek. Emiatt szolgáltatásunkat 18 év alatti személyek nem vehetik igénybe.

Fenntartjuk a jogot, hogy szolgáltatásaink nyújtását megszüntessük, módosítsuk a szolgáltatás igénybevételének feltételeit, illetve a jelen szerződést e-mailben küldött értesítés útján bármikor felmondjuk. Ha a felmondásra különös ok miatt kerül sor, az azonnali jelleggel hatályba lép. Egyéb esetben a felmondási idő az értesítéstől számított 14 nap.

2. Szolgáltatások

A nyújtott internet szolgáltatások a HomeServer ill. a FacilityServer felhasználói felületéhez való hozzáférést jelentik.

A HomeServer.gira.de és a FacilityServer.gira.de portálok egyes területeire további egyedi feltételek vonatkozhatnak. Az ezekre a területekre történő regisztráció alkalmával a felhasználók figyelmét kifejezetten felhívjuk az adott területekre vonatkozó feltételekre. Az ilyen szolgáltatások használatára vonatkozó különleges feltételek felülírják a jelen feltételeket.

Fenntartjuk a jogot, hogy online szolgáltatásaink egyes részeit és a megállapodott modulokat visszahívjuk, ha a szerződés alapján nem vagyunk jogosultak felhasználási jogot biztosítani, és a további felhasználáshoz való jog megszerzése nem valószínűsíthető.

3. Teljesítés és a teljesítési csatorna

Szolgáltatásaink nyújtása az interneten keresztül történik. Kommunikációs protokollként a HTTP és a HTTPS (HTTP Secure Socket Layer használatával) protokollok szolgálnak.

4. Garancia

Kötelességünk minden tőlünk telhetőt megtenni az online szolgáltatások pontosságának és megbízhatóságának biztosítása érdekében. Nem vállalunk felelősséget Önnel vagy harmadik féllel szemben semmilyen tévedésért, kimaradásért, késedelemért, hibás adatokért vagy üzenetekért és egyéb zavarokért, valamint azok következményeiért. Minden törvényi vagy szerződéses kötelezettségvállalástól függetlenül csak szándékos és gondatlan károkozásért vállalunk felelősséget.

5. Adatvédelem

Az Ön privát szférájának és ezzel együtt személyes adatainak védelme online szolgáltatásaink során kiemelt fontosságú számunkra. Ezért adatvédelmi nyilatkozatunkban közzétesszük, hogyan járunk el az Ön adataival.

6. Egyéb rendelkezések

6.1. A jelen használati feltételekre, valamint a felhasználó és közöttünk fennálló viszonyra kizárólag a német jog rendelkezései az irányadók.

6.2. Ha a jelen használati feltételek egy vagy több rendelkezése érvénytelenné válik, ez nincs hatással a szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességére.

6.3. Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen használati feltételeket a jövőben bármikor megváltoztassuk.

3. kiadás, 2008. január 28.

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG,
Elektromos felszerelési rendszerek

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald
Németország

Gira készülékportál

Ugrás a tetejére